top of page

Over:

 

Visie

Je wilt als organisatie groeien, je ambitie verwezenlijken, de missie vormgeven in de praktijk. Dit doe je met een gedragen visie. De visie uitdragen, vertalen naar alle betrokkenen van de organisatie, medewerkers enthousiasmeren en meenemen in het (verander)proces zijn voor mij vanzelfsprekendheden in mijn werk. Ik heb ruime ervaring met het ontwerpen, initiëren, uitdragen en versterken van heldere visies. Zoals al gezegd: heldere, ondubbelzinnige visies zullen procesverbeteringen en proces optimalisaties mogelijk maken. Bij visieontwikkeling helpen een paar ‘nieuwe’ ervaren ogen goed: mijn ervaring maakt dat ik snel kansen, mogelijkheden en perspectief voor een organisatie zie.

logo 4.jpg
visie.webp
logo 4.jpg
bottom of page